Home » Woorden

In troôste benne we nagal stoeteleg, we wete niet zo goed wat we er mee an moeten.

As ‘r verveulende dinge beure of niet lukke wulle, benne we al gauw onthand. Woorde benne den soms gewoôn nikszeggend of overbodeg.